El Buen Viajero CHAJE KAT BIP! OU

Chaje kat bip! ou Totem

Rechaje kat bip! la avèk biyè (lajan papye)

Seleksyone "Carga con billetes"
Mete Kat bip! la
Mete biyè a (Machin saa pa remèt monnen)
Peze bouton ki di "terminar carga"
Retire kat bip! la Avèl resi a

Gade si kat bip! ou gen kòb

Seleksyone "Consulta de saldo"
Mete Kat bip! la
Balans aktyèl ou se $xxx.xxx
Retire kat bip! la

Rechaje an liy

Seleksyone "Activa carga/valida tarjeta"
Mete Kat bip! la
Balans aktyèl ou se $xxx.xxx
Retire kat bip! la

Chaje kat bip! ou Máquina de Carga

Rechaje kat bip! la avèk biyè (lajan papye)

Mete Kat bip! la
Seleksyone "Carga con efectivo"
Seleksyone kantinte lajan ou vle rechaje a oubyen pese yon lòt kantite
Metelajan biyè oubyen monnen
Retire kat bip! la avèk resi a

Gade si kat bip! ou gen kòb

Mete Kat bip! la
Seleksyone "Consulta de saldo"
Balans aktyèl ou se $xxx.xxx
Retire kat bip! la avèk resi a

Achte kat bip

Seleksyone "compra tarjeta bip!"
Seleksyone fòs kpob wap met sou kat la (kat bip + rechaj)
Wap pses dwèt ou sou fòs lajan ou vle rechaje ka la
Mete lajan an
Retire kat bip! la avèk resi a